گروه فناوری اطلاعات فسفر منتظر شنیدن صدای گرمتان است

آدرس: تهران، ونک، توانیر، نظامی گنجوی، ابتدای چهل شاهد، پلاک چهار، طبقه سوم

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۲۲۷۸۱

E-mail:  info@phosphor.ir