اخبار و رویدادها

جشنواره روز‌ آزادی نرم افزار تهرانجشنواره روز‌ آزادی نرم افزار تهران

بنیاد دانش آزاد امسال نیز به رسم سال‌های قبل اقدام به برگزاری جشنواره روز آزادی نرم‌افزار تهران اینبار در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن علمی دانشکده کامپیوتر این دانشگاه خواهد نمود. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی، ترویج، افزایش کاربرد و استفاده، جذب...