اخبار و رویدادها

جشنواره روز‌ آزادی نرم افزار تهران

بنیاد دانش آزاد امسال نیز به رسم سال‌های قبل اقدام به برگزاری جشنواره روز آزادی نرم‌افزار تهران اینبار در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن علمی دانشکده کامپیوتر این دانشگاه خواهد نمود. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی، ترویج، افزایش کاربرد و استفاده، جذب...