Author:علیرضا پورعابدین

جشنواره روز‌ آزادی نرم افزار تهرانجشنواره روز‌ آزادی نرم افزار تهران

بنیاد دانش آزاد امسال نیز به رسم سال‌های قبل اقدام به برگزاری جشنواره روز آزادی نرم‌افزار تهران اینبار در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن علمی دانشکده کامپیوتر این دانشگاه خواهد نمود. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی، ترویج، افزایش کاربرد و استفاده، جذب...

همفکریهمفکری

چندی پیش مقاله‌ای با عنوان Great Leaders Don't Have to Know All the Answers خوندم که میگفت لازم نیست یک لیدر خوب پاسخ همهٔ سوال‌ها رو بدونه. این مطلب مقدمه‌ای شد تا چند خط درباره اهمیت این بحث اینجا بنویسم. پیشنهاد میکنم شما هم لینکی...