با هم در جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار ۱۳۹۴ در تهران شرکت خواهیم کرد

جشنواره روز‌ آزادی نرم افزار تهران

بنیاد دانش آزاد امسال نیز به رسم سال‌های قبل اقدام به برگزاری جشنواره روز آزادی نرم‌افزار تهران اینبار در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری انجمن علمی دانشکده کامپیوتر این دانشگاه خواهد نمود. هدف از برگزاری این جشنواره معرفی، ترویج، افزایش کاربرد و استفاده، جذب مشارکت و حمایت جامعه و تولید در زمینهٔ نرم‌افزار آزاد می‌باشد. شرکت در این جشنواره همواره بدون هیچ محدودیتی برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان می‌باشد.

گروه فناوری اطلاعات فسفر علاوه بر حمایت مادی و معنوی از این جشنواره همراه شما در روز آزادی نرم‌افزار تهران شرکت خواهد نمود.

AUTHOR: علیرضا پورعابدین
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.